TERMINY SKŁADANIA PROJEKTÓW MENEDŻERSKICH

 

STUDIA MAGISTERSKIE - ROK AKADEMICKI 2022/2023

I ROK STUDIÓW MGR - Studenci, opracowują projekty menedżerskie na wybrane przez siebie tematy. Projekty muszą być przesłane drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie:

do 31 MAJA 2023

II ROK STUDIÓW MGR - Studenci, opracowują projekty menedżerskie na wybrane przez siebie tematy. Projekty muszą być przesłane drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie:

do 20 LISTOPADA 2022

 

STUDIA LICENCJACKIE - ROK AKADEMICKI 2022/2023

III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE - LICENCJAT (EWS BIELSKO I EWS WARSZAWA) - Studenci, opracowują projekty menedżerskie na wybrane przez siebie tematy. Projekty muszą być przesłane drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie: do 31 GRUDNIA 2022

Studenci, przesyłają projekty wyłącznie na adresy poczty mailowej swoich promotorów:

Prof. WSEWS Marek Rybiński: marekrybinski@wp.pl

Prof. WSEWS Maciej Słowak: maciejslowak@wp.pl 

Najlepsze projekty zostaną zakwalifikowane do prezentacji na Fabryce Menedżerów Sportu.

Studenci, których projekty uzyskają ocenę bardzo dobrą i dobrą plus będą miały szansę uzyskać dyplom i  certyfikat Menedżera Sportu(MS) LUB Menedżera Obiektu Sportowego(MOS).

Pozostali studenci, uzyskają jedynie ocenę na zaliczenie specjalności menedżerskiej bez możliwości uzyskania Dyplomu i certyfikatu menedżerskiego.   

Kryteria opracowania projektów oraz listy dyplomantów i ich promotorów znajdują się w oddzielnych zakładkach. 

 

Projekty, które nie będą spełniały zakładanych kryteriów lub będą przesłane po ustalonym terminie nie będą sprawdzane a student nie uzyska zaliczenia z konkretnego semestru ze specjalności menedżerskiej.