Aktualizacja treści na stronie: 2 grudnia 2023 r.

Przedmiot jest realizowany na I roku studiów magisterskich. Jest dedykowany dla przyszłych menedżerów sportu oraz przyszłych trenerów przygotowania motorycznego.

Mam nadzieję iż wiedza uzyskana po spotkaniach ze mną pozwoli studentom na skuteczne negocjowanie warunków pracy i uposażenia a także warunków współpracy z przszłymi potencjalnymi partnerami w biznesie sportowym.

Program przedmiotu składa się z pięciu zajęć praktycznych (warsztatowych) - w sumie 10 godzin a tematyką będzie: 

- Wprowadzenie do negocjacji w sporcie

- Omówienie technik na rozpoczęcie negocjacji

- Omówienie technik, które trzeba znać

- Omówienie technik jakie należy stosować podczas negocjacji

- Omóweinie technik dzięki którym budujemy przewagę w negocjacjach

- Omówienie technik na zkończenie negocjacji

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU NEGOCJACJE W SPORCIE
I ROK STUDIA MAGISTERSKIE SPECJALNOŚCI:
- MENEDŻER SPORTU
- TRERNER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO Z ELEMENTAMI DIETETYKI W SPORCIE

Studenci mogą uzyskać pozytywną ocenę na podstawie obecności na zajęciach

Wykładowca nie przewiduje innych form zaliczenia przedmiotu (referat, praca pisemna, prezentacja, itp.)
- czynne uczestnictwo w zajęciach - na podstawie, którego wykładowca wystawi ocenę końcową:
5 obecności - ocena bardzo dobry
4 obecności - ocena dobry plus
3 obecności - ocena dobry
2,1 lub brak obecności - zaliczenie testu na Platformie Egzaminacyjnej.

Studenci, bez względu na fakt uczestnictwa czy też nieuczestnictwa w zajęciach (IPN oraz inne pwody) z przedmiotu: Negocjacje w sporcie – mają obowiązek dodatkowo wziąć udział w teście na Platformie egzaminacyjnej - „Kompetencje kierownicze” - Udział w tym teście i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zaliczają test. Ten test nie zalicza przedmiotu a jest jedynie pracą etapową !!!
Dodatkowo bezpośrednio po zakończonym teście uzyskasz odpowiedź: Czy wg tego testu spełniasz kryteria osoby desygnowanej na stanowisko kierownicze.
Pytania zaliczeniowe z przedmiotu są dostępne na stronie wykładowcy: marekrybinski.pl
Workbooki (6 sztuk) do bezpłatnego pobrania na Platformie uczelnianej - po zalogowaniu się.
Zapraszam do czynnego udziału w zajęciach.