W ramach Fabryki Menedżerów Sportu EWS zapoczątkowaliśmy publiczne (on-line) prezentacje projektów menedżerskich studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie. Pierwsze prezentacje obyły się on-line na platformie MS Teams w dniu 23 maja 2020 roku.

Zaprezentowano 22 projekty Menedżera obiektu sportowego i jeden Menedżera sportu. Swoje projekty prezentowali studenci EWS Bielsko-Biała i EWS Warszawa.