ZALICZENIE BIERNE WARSZTATU WYJAZDOWEGO - MENEDŻERSKIEGO

Studenci I roku mgr - specjalność Menedżer sportu, którzy nie będą czynnie uczestniczyli w Pierwszym warsztacie wyjazdowym lub nie zaliczą warsztatu wyjazdowego - będą mogli uzyskać zaliczenie bierne warsztatu - na Platformie egzaminacyjnej. W tym celu należy skontaktować się z Panią Administrator Platformy. Pani Administrator udostępni dwa testy zaliczeniowe na Platformie egzaminacyjnej.

Termin zaliczania warsztatu na Platformie egzaminacyjnej : do 20 czerwca  ( w danym roku akademickim).