Studenci, którzy nie uczestniczą w formie czynnej w wyjazdowym warsztacie menedżerskim - zaliczają materiał warsztatu na Platformie Egzaminacyjnej w formie dwóch niezależnych testów tematycznych. 

Testy opracowali: Prof. WSEWS Marek Rybiński oraz Prof. WSEWS Maciej Słowak. 

Każdy z testów zawiera po 50 pytań. Minimum 26 pozytywnych odpowiedzi z każdego testu zalicza test na ocenę: DOBRY. Czas testu: 40 minut. 

Suma pozytywnych ocen z dwóch testów stanowi ocenę finalną: DOBRY.

W przypadku uzyskania oceny negatywnej z jednego z testów, student ma możliwość poprawy testu zgodnie z Regulaminem Platformy Egzaminacyjnej. 

TEST NR 1- Test zaliczeniowy z warsztatu menedżerskiego dla studentów studiów magisterskich – zaliczających warsztat w formie biernej – opracowanie Prof. WSEWS Marek Rybiński 

 1. Podaj nazwę narzędzia do analizy zarządzania strategicznego
 2. Co oznacza litera „O” w nazwie narzędzia do analizy zarządzania strategicznego?
 3. Co oznacza litera „W” w nazwie narzędzia do analizy zarządzania strategicznego?
 4. Co oznacza litera „S” w nazwie narzędzia do analizy zarządzania strategicznego?
 5. Co oznacza litera „T” w nazwie narzędzia do analizy zarządzania strategicznego?
 6. Co oznacza pojęcie „Analiza Astra”
 7. Co oznacza pojęcie „Analiza Pest”
 8. Co oznacza pojęcie „Pięć sił Portera”?
 9. Gdzie mają zastosowanie scenariusze stanów otoczenia?
 10. „Słabe strony” są czynnikami:
 11. „Mocne strony” są czynnikami:
 12. „Zagrożenia” są czynnikami:
 13. „Szanse” są czynnikami:
 14. Prognoza pozycji strategicznej sugeruje zastosowanie strategii agresywnej, gdy:
 15. Prognoza pozycji strategicznej sugeruje zastosowanie strategii konkurencji, gdy:
 16. Prognoza pozycji strategicznej sugeruje zastosowanie strategii konserwatywnej, gdy:
 17. Prognoza pozycji strategicznej sugeruje zastosowanie strategii defensywnej, gdy:
 18. Czy są kwalifikacje pracownika?
 19. Co to są kwalifikacje pracownika?
 20. Podaj które z poniżej wymienionych nie są kompetencjami miękkimi?
 21. Podaj które z poniżej wymienionych są kompetencjami twardymi?
 22. Czy umiejętność obsługi drukarki oraz wymiany „kartridża” lub tonera jest kompetencją czy kwalifikacją?
 23. Czy umiejętność opracowania własnej strony www jest kompetencją czy kwalifikacją?
 24. Co możemy uznać za kompetencje miękkie?
 25. Co możemy uznać za kompetencje miękkie?
 26. Zalety analizy SWOT:
 27. Wady analizy SWOT
 28. Oferowanie nowoczesnej usługi oraz autorski program szkoleń to: (określ rodzaj czynnika)
 29. Brak bazy klientów i wysoka cena szkoleń to: (określ rodzaj czynnika)
 30. Możliwość pozyskania celebrytów do reklamy to: (określ rodzaj czynnika)
 31. Dokonując analizy hotelu w górach, doskonała lokalizacja to: (określ rodzaj czynnika)
 32. Duża płynność finansowa to: (określ rodzaj czynnika)
 33. Duże koszty zakładu produkcyjnego to: (określ rodzaj czynnika)
 34. Bardzo duża konkurencja to: (określ rodzaj czynnika)
 35. Planowany remont drogi krajowej dojazdowej do firmy to: (określ rodzaj czynnika)
 36. Wzrost zamożności społeczeństwa to: (określ rodzaj czynnika)
 37. Sezonowe zainteresowanie produktem to: (określ rodzaj czynnika)
 38. Bardzo dobre oceny w Internecie to: (określ rodzaj czynnika)
 39. Rozsądne ceny to: (określ rodzaj czynnika)
 40. Rozpoznawalna marka to: (określ rodzaj czynnika)
 41. Nagrody dla produktu/usługi to: (określ rodzaj czynnika)
 42. Konieczność utrzymywania dużych powierzchni magazynowych to: (określ rodzaj czynnika)
 43. Braki kadrowe to: (określ rodzaj czynnika)
 44. Półroczne doświadczenie w dziedzinie działalności to: (określ rodzaj czynnika)
 45. Szybkie nudzenie się powtarzalną pracą to: (określ rodzaj czynnika)
 46. Twoje rozwinięte umiejętności negocjacyjne to: (określ rodzaj czynnika)
 47. Język angielski i niemiecki na średniozaawansowanym poziomie to: (określ rodzaj czynnika)
 48. Chaotyczność pracy przy czynnikach stresogennych to: (określ rodzaj czynnika)
 49. Unikalność oferowanej usługi to: (określ rodzaj czynnika)
 50. Pojawienie się luki na rynku to: (określ rodzaj czynnika)

Materiał pomocne do testu stanowią: Przewodnik do warsztatu menedżerskiego (dostępny w czytelni) oraz workbooki tematyczne ze specjalności menedżerskiej – Autor M.Rybiński. 

Pobierz test Nr 1 w formie elektronicznej - Test z warsztatu menedżera sportu - forma bierna.docx