Pytania zaliczeniowe – PRAWO W SPORCIE VI semestr studia licencjackie

• Charakterystyczna zasada Ruchu Olimpijskiego brzmi:
• Co oznacza skrót „DopingU” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „EPS” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „KO” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „KOIO” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „MFS” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „PrStow” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „SportU” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co oznacza skrót „WADC” – w terminologii wykazu skrótów źródeł prawa?
• Co reguluje zagadnienia bezpieczeństwa imprez sportowych?
• Co stanowi symbol olimpijski?
• Co stanowi symbolikę paraolimpijską:
• Czy a jeżeli tak to kiedy PZS otrzymuje osobowość prawną?
• Czy forma spółdzielni jest prawną możliwością prowadzenia klubu sportowego?
• Czy kapitałowa spółka handlowa może być prawną formą działalności klubu sportowego?
• Czy MKOl posiada osobowość prawną?
• Czy na strojach reprezentacji kraju jest obligatoryjny obowiązek umieszczania godła kraju?
• Czy związek sportowy działa w formie stowarzyszenia?
• Czy związek sportowy posiada osobowość prawną?
• Dobra olimpijskie stanowi:
• Fundamentalną kategorią etyki sportu jest:
• Gdzie i kiedy podjęto decyzję o ochronie symbolu olimpijskiego?
• Jaka forma organizacyjno-prawna jest najpowszechniejszą w funkcjonowaniu klubu sportowego?
• Jaka instytucja stanowi światową organizację parasolową dla Ruchu Olimpijskiego?
• Jaka instytucja wydaje wyroki w sprawach związanych ze sportem w Unii Europejskiej?
• Jaki czynnik jest niezbędny do utworzenia PZS?
• Jaki fakt kreuje stosunek prawny członka kadry narodowej?
• Jaki podmiot jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem utworzenia PZS?
• Jakie kluby sportowe w grach zespołowych mogą tworzyć ligę zawodową?
• Kompetencje w zakresie wspierania rozwoju sportu w określonym środowisku przysługują również:
• Kto może być członkiem PZS?
• Kto nie może być członkiem PZS?
• Kto wyraża zgodę na utworzenie PZS?
• Kto z usankcjonowanej w Ustawie o sporcie autonomii sportu powołuje kadrę narodową?
• Które pojęcie stanowi szerszą instytucję: kadra narodowa czy reprezentacja kraju?
• MFS pełni rolę:
• Mottem Ruchu Paraolimpijskiego jest:
• Na poziomie unijnego prawa pierwotnego przepisy dotyczące sportu są zawarte w:
• Państwo, które uznaje szczególny charakter symboliki olimpijskiej:
• Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie uprawiania i organizowania sportu jest:
• System prawa sportowego składa się z:
• W jakich okolicznościach obowiązuje prawo do wykorzystania wizerunku członka reprezentacji olimpijskiej?
• W którym roku powołano igrzyska ery nowożytnej?
• W oparciu o jakie przepisy działa Uczniowski Klub Sportowy?
• W ramach prawa sportowego powszechnego wyróżnić należy:
• W sportowej praktyce umowy kształtujące stosunki prawne pomiędzy zawodnikami a np. trenerami czy też klubami określane są mianem:
• Za największą międzynarodową imprezę świata uważa się:
• Zawodnik może zawrzeć umowę z klubem, gdy:

Aby przygotować się o zaliczenia zalecam Workbooki autor Marek Rybiński - do pobrania na stronie Platformy egzaminacyjnej EWS - Workbooki. (tytuły do wglądu w zakładce "Moje publikacje).