Programem w którym opracowujemy projekt menedżerski jest POWER POINT lub KEYNOTE. Projekty opracowane w innych aplikacjach nie będą sprawdzane.

Wszystkie prezentacje projektów menedżerskich powinny posiadać jednakowe cztery slajdy: (treść tych slajdów umieszczono w załącznikach)

- 1."slajd tytułowy", formaty slajdu tytuowego:

skan slajdu tytułowego .png

Slajd Tytułowy.ppt

Slajd Tytułowy.pptx

Slajd Tytułowy.pot

Slajd Tytułowy.potx

- 2."slajd dotyczący praw autorskich", pobierz slajd - Oświadczenie autora .pptx

- 3."slajd know-how" - pobierz slajd - Know-How.pptx

- oraz jako ostatni slajd "kontakt z menedżerem". - pobierz slajd - kontakt z menedżerem slajd.pptx

Pozostałe slajdy w projekcie mogą być projektowane w sposób dowolny.

Opracowując slajd tytułowy projektu menedżerskiego dokonujemy wyboru:

- Specjalności: Menedżer Obiektu Sportowego ( na studiach licencjackich); Menedżer Sportu (na studiach magisterskich)

- Wpisujemy temat projektu.

- Wybieramy nazwisko swojego promotora.

- Wybieramy dowolne nazwisko recenzenta (inne niż promotora)

- Wybieramy miasto w którym studiujemy.

- Wpisujemy rok opracowania projektu.

- Od slajdu nr 4 studenci opracowują dowolną formę i treść swoich projektów.

- Slajdem ostatnim w projekcie jest zawsze slajd: "Kontakt z menedżerem". 

Prezentacja musi liczyć minimum 40 slajdów.

 

Slajd Tytułowy.pptx

Slajd Tytułowy.ppt

Slajd Tytułowy.pot

Slajd Tytułowy.potx

Slajd Tytułowy.pptx