Podział studentów III roku studiów licencjackich do promotorów projektów menedżerskich: 

studenci, którzy nie znajdą się na poniższych listach - proszeni są o natychmiastowy kontakt z dziekanatem uczelni w celu wyznaczenia promotora projektu

EWS Warszawa - licencjat III rok - studia niestacjonarne 

Promotor Dr Leszek Mazur - kontakt: leszek.mazur@yahoo.com

 

 

Promotor Dr Łukasz Panfil kontakt: lukasz@lukaszpanfil.pl

 

Promotor Prof. Marek Rybiński kontakt: projektyews@interia.pl

Dopisani do promotora po rekrutacji:

Robert Kędzierski; Wiktoria Matysiak; Daniel Chrustny

 

 

Promotor Prof. Maciej Słowak kontakt: menedzerews@interia.pl

 

EWS Warszawa - licencjat III rok - studia stacjonarne 2023 2024

kontakt z promotorami:

 Dr Leszek Mazur - leszek.mazur@yahoo.com

 Dr Łukasz Panfil -  lukasz@lukaszpanfil.pl

 Prof. Marek Rybiński - projektyews@interia.pl

 Prof. Maciej Słowak - menedzerews@interia.pl

 

EWS Bielsko-Biała - licencjat III rok - studia niestacjonarne 

kontakt z promotorami:

 Dr Leszek Mazur - leszek.mazur@yahoo.com

 Dr Łukasz Panfil -  lukasz@lukaszpanfil.pl

 Prof. Marek Rybiński - projektyews@interia.pl

 Prof. Maciej Słowak - menedzerews@interia.pl