Fabryka Menedżerów Sportu(FMS) - to agenda Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie którą stworzyłem w czasie Covidu w maju 2020 roku. FMS stwarza mozliwości za pośrednictwem platformy MS Teams - prezentacji projektów menedzerskich naszych studentów na szerokim forum, w Internecie. Wszyscy nasi dyplomanci opracowujący projekty menedżerskie maja mozliwość zaprezentowania swojej pracy podczas prezentacji dorobku studentów - Fabryce Menedżerów Sportu.