Fabryka Menedżerów Sportu(FMS) - to agenda Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie którą stworzyłem w czasie Covidu w maju 2020 roku. FMS stwarza mozliwości za pośrednictwem platformy MS Teams - prezentacji projektów menedzerskich naszych studentów na szerokim forum, w Internecie. Wszyscy nasi dyplomanci opracowujący projekty menedżerskie maja mozliwość zaprezentowania swojej pracy podczas prezentacji dorobku studentów - Fabryce Menedżerów Sportu. 

Planowane terminy Fabryk Menedżerów Sportu w roku akademickim 2023/2024: 

XIV FMS - 18 grudnia 2023

XV FMS - 29 stycznia 2024

XVI FMS - 19 lutego 2024 

XVII FMS - 18 marca 2024

XVIII FMS - 22 kwietnia 2024