Studenci w ramach specjalizacji menedżerskiej na studiach II stopnia (mgr) mogą uzyskać Dyplom Menedżera Sportu.

WZÓR CERTYFIKATU MENEDŻERA SPORTU 

Absolwenci specjalności (którzy obronią projekt menedżerski) otrzymują Dyplom Menedżera sportu ( z orłem w koronie) wraz z odpisem dyplomu i certyfikatem.

Prezentacja projektu odbywa się na menedżerskiej konferencji naukowej w ramach Fabryki Menedżerów Sportu - on-line na platformie MS TEAMS.

Uzyskane kwalifikacje oraz Dyplom pozwala sprawować funkcję menedżerską na wszystkich obiektach i kompleksach sportowych w Polsce. 

Studenci odbywają zajęcia seminaryjne oraz praktyki specjalistyczne. Zwieńczeniem pracy jest opracowanie autorskiego projektu menedżerskiego.

Studenci nie ponoszą kosztów kształcenia i uzyskania uprawnień (jedyny koszt to wydanie dyplomu i odpisów). 

Wymiary zdjęcia do Dyplomu MS wynoszą 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).