PYTANIA DO SPECJALNOŚCI MENEDŻERSKIEJ – I ROK MAGISTER II semestr 2019/2020
Blok gier biznesowych i kierowniczych – Analiza SWOT

1. Czym jest analiza SWOT?
2. Nazwa SWOT pochodzi od:
3. Określenie ASTRA w systemie biznesowym to:
4. Określenie PEST w systemie biznesowym to:
5. Określenie Pięć sił Portera w systemie biznesowym to:
6. Czym są scenariusze stanów otoczenia?
7. Czy SWOT to akronim angielskich słów?
8. Określenie „threats”:
9. Litera „W” w terminologii składowej wyrazu SWOT oznacza:
10. Litera „O” w terminologii składowej wyrazu SWOT oznacza:
11. Litera „T” w terminologii składowej wyrazu SWOT oznacza:
12. Litera „S” w terminologii składowej wyrazu SWOT oznacza:
13. „Mocne strony” to:
14. „Słabe strony” to:
15. „Szanse” to:
16. „Zagrożenia” to:
17. „Mocne strony” to:
18. „Słabe strony” to:
19. „Szanse” to:
20. „Zagrożenia” to:
21. Główna wada SWOT to:
22. Szanse i zagrożenia są związane z:
23. Strategię agresywną przedsiębiorstwa należy stosować, gdy:
24. Strategię defensywną przedsiębiorstwa należy stosować, gdy:
25. Analiza SWOT wyróżnia cztery następujące strategie:
26. W przypadku dominacji słabych stron nad mocnymi, ale z szansami z zewnątrz należy zastosować strategię:
27. Jeśli czynniki dominujące w analizie SWOT danego przedsiębiorstwa to mocne strony i szanse to firma powinna obrać strategię:
28. Firma ma duży potencjał wewnętrzny, ale musi poradzić sobie z zagrożeniami z zewnątrz – wówczas powinna zastosować strategię:
29. Zagrożenia zewnętrzne są wzmacniane przez słabości wewnętrzne – firma powinna realizować strategię:
30. Analiza SWOT:
 

Aby przygotować się o zaliczenia zalecam Workbook "Analiza SWOT" autor Marek Rybiński - do pobrania na stronie Platformy egzaminacyjnej EWS - Workbooki. 

a