Test wahadłowy - Beep Test. Realizacja testu  w Centrum Diagnostyki Sportowej oraz podczas obozu letniego w Waplewie.

Do pobrania:

- Arkusz BEEP TEST - wersja PDF - do zapisu przebiegu testu oprac. Prof. WSEWS Marek Rybiński

- Arkusz BEEP TEST - wersja PNG - do zapisu przebiegu testu oprac. Prof. WSEWS Marek Rybiński

- Tabele i normy BEEP TESTU dla koiet i mężczyzn

- Ścieżka dźwiękowa BEEP TESTU - Projekt EWS 2019 - Centrum Diagnostyki Sportowej Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

W/w arkusze są własnością Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie. Ścieżka dźwiękowa BEEP TESTU jest własnością autora Prof. WSEWS Marka Rybińskiego. 

WSEWS oraz autor wyrażają zgodę na wykorzystanie w/w materiałów podczas diagnostyki grup i osób indywidualnych - pod warunkiem podania źródła pochodzenia materiałów i ściezki dźwiękowej, 

jednocześnie autor i WSEWS nie wyrażają zgody na jakiekolwiek modyfikacje w/w materiałów i ścieżki dźwiękowej. 

ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA BEEP TEST - Projekt Beep Test PL 06 2019 EWS Warszawa - 31.08.2019, 12.39.m4a

ARKUSZ ZAPISU PRZEBIEGU TESTU - BEEP TEST ARKUSZ PDF.pdf

ARKUSZ ZAPISU PRZEBIEGU TESTU - BEEP TEST ARKUSZ PNG.png

Normy BEEP TESTU K i M.png

BEEP TEST - NAJLEPSZE WYNIKI K i M.docx

Beep Test Prof WSEWS Marek Rybiński.png