Dotyczy: przedmiotu: Systemy Organizacji Zawodów Sportowych IV semestr 2022/2023

 

Wszyscy Państwo, którzy byli obecni na zajęciach z Systemów Organizacji Zawodów Sportowych w dniu 18 marca br. poznali kryteria zaliczenia tego przedmiotu (dla wszystkich studentów, którzy byli nieobecni na pierwszych zajęciach – kryteria są zamieszczone na stronie: marekrybinski.pl)

 

Zaliczenie z Przedmiotu: Systemy Organizacji Zawodów Sportowych można uzyskać:

 

  • Uczestnicząc czynnie na zajęciach i oddając pracę etapową wykładowcy w trakcie zajęć (w przypadku nieobecności na zajęciach– przesłać pracę etapową z zajęć na których studentka/student byli nieobecni) do wykładowcy na adres poczty: marekrybinski@wp.pl lub
  • W przypadku braku uczestnictwa na zajęciach – zaliczyć przedmiot na Platformie egzaminacyjnej oraz przesłać wszystkie prace etapowe z zajęć, na których studentka/student byli nieobecni (prace etapowe studenci wykonują podczas zajęć – studenci nieobecni na zajęciach mają obowiązek pobrać pracę etapową ze strony: marekrybinski.pl i przesłać na adres poczty mailowej wykładowcy:marekrybinski@wp.pl
  • Każdy student bez względu na fakt czy był obecny na zajęciach czy był nieobecny musi opracować cztery prace etapowe z przedmiotu Systemy Organizacji Zawodów Sportowych – Studenci, którzy byli obecni na zajęciach i przekazali wykładowcy swoją pracę są zwolnieni z obowiązku przesyłania pracy etapowej z tych zajęć. 
  • Przesyłanie prac etapowych odbywa się wyłącznie na adres poczty mailowej wykładowcy: marekrybinski@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023.
  • Złożenie kompletu prac etapowych jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia studentki/studenta posiadającego IPN do zaliczenia na Platformie Egzaminacyjnej.

 

Prace przesyłane na adres wewnętrznej poczty na Platformie nie będą sprawdzane.