Kryteria zaliczenia specjalności menedżerskiej - MS

STUDIA MAGISTERSKIE

Na całokształt oceny w danym semestrze wpływają następujące składowe:

 • Obecność i zaangażowanie studenta na zajęciach.
 • Obecność na Fabrykach Menedżerów Sportu.
 • Obecność na dwóch warsztatach wyjazdowych
 • Przesłanie pracy etapowej (z zajęć 28 października 2023) (studenci, którzy byli obecni w tym dniu na zajęciach specjalności zaliczyli pracę etapową podczas zajęć)

  Formularz należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres poczty: projektyews@interia.pl do dnia: 31 grudnia 2023 http://www.marekrybinski.pl/menedzer/menedzer-sportu-ms-mgr/praca-etapowa.html

  Proszę pamiętać o kontakcie z promotorem projektu menedżerskiego. 
 • Zaliczenie praktyki menedżerskiej - złożenie dziennika praktyk
 • Opracowanie projektu menedżerskiego (minimum 40-60 slajdów w Power Point/Keynote wg określonego wzoru) w przypadku zakwalifikowania projektu do zaprezentowania go na Fabryce Menedżerów Sportu - skrócenie wersji projektu do 7 minutowej prezentacji.
 • Temat projektu musi być związany z zarządzaniem w sporcie
 • Projekt musi mieć charakter rzeczywisty
 • Projekt musi być opracowany i złożony w określonym terminie do wyznaczonego promotora - do 30 stycznia 2024
 • Projekt nie wymaga opracowania w Wordzie
 • Studenci, którzy opracują najlepsze projekty i spełnią wszystkie warunki będą mieli możliwość uzyskać dyplom i certyfikat Menedżera Sportu pozostali studenci mają możliwość uzyskania jedynie pozytywnej oceny ze specjalności menedżerskiej w danym semestrze.

     

Ukończenie specjalności menedżerskiej na studiach licencjackich w EWS lub w innej uczelni nie jest podstawą do zwolnienia z obowiązkowych zajęć specjalności menedżera sportu na studiach magisterskich (II stopień kształcenia).

Przywilej zwolnienia z zajęć oraz zaliczenia specjalności Menedżera Sportu na studiach magisterskich posiadają studenci, którzy uzyskali Dyplom Menedżera Sportu przed rozpoczęciem studiów na II stopniu w EWS.

Założenia do opracowania projektów menedżerskich w zakładkach. 

Projekty należy przesyłać drogą elektroniczną WYŁĄCZNIE na wskazane adresy swoich promotorów: do 30 stycznia 2024.

Prof. WSEWS Marek Rybiński - marekrybinski@wp.pl 

Prof.WSEWS Maciej Słowak - maciejslowak@wp.pl