Praca etapowa dla studentów I roku mgr - specjalność menedżerska

- pobierz, wypełnij i prześlij na adres poczty -: projektyews@interia.pl

Praca etapowa MS I rok mgr-kopia.pdf

TERMIN PRZESYŁANIA PRAC: DO 25 stycznia ( w danym roku akademickim)

 

Praca etapowa dla studentów II roku - specjalność menedżerska

- pobierz, wypełnij i prześlij na adres poczty -: projektyews@interia.pl

Praca etapowa MS II rok mgr.pdf

TERMIN PRZESYŁANIA PRAC: DO 31 grudnia (w danym roku akademickim)