pytania zaliczeniowe specjalność menedżerska studia licencjackie i magisterskie.docx

Pytania zaliczeniowe – specjalność menedżerska (studia licencjackie i magsterskie)

1.    Zdefiniuj pojęcie „menedżera” ? (VMS -Vademecum menedżera sportu III część „Teksty źródłowe”.) artykuł p.t. - Menedżer czyli kto)
2.    Opisz aktywność menedżerów wg Modelu ACL Johna Adair’a – stworzenie i utrzymanie zespołu (VMS; Menedżer czyli kto)
3.    Czy edukacja menedżerska przynosi dodatkową wartość. ? (VMS; Zawód menedżer. Etyka. Zasady)
4.    Czy profesjonalizacja zabije kreatywność ? (VMS; Zawód menedżer. Etyka. Zasady)
5.    Opisz „przysięgę Hipokratesa” dla menedżerów (VMS; Zawód menedżer. Etyka. Zasady)
6.    Czy zarządzanie może mieć własny kodeks etyczny ?(VMS; Zawód menedżer. Etyka. Zasady).
7.    Jak powinien wyglądać kodeks zawodowy menedżerów ?(VMS; Zawód menedżer. Etyka. Zasady)
8.    Czy wprowadzenie kodeksu zawodowego coś zmieni ?(VMS; Zawód menedżer. Etyka. Zasady)
9.    Opisz dziesięć wartości skutecznego StaffCoacha”(VMS; Str.28-str.53)
10.    Opisz elementy kluczowe ZPC (VMS; Zarządzanie przez cele)
11.    Skąd wzięło się ZPC ? (VMS; Zarządzanie przez cele. Wady i zalety)
12.    Na czy polega zachodnia szkoła zarządzania czasem ? (VMS; Zarządzanie czasem pracy)
13.    Na czym polega wschodnieuropejskie podejście do zarządzania czasem ? (VMS; Zarządzanie czasem pracy)
14.    Co cechuje dobrego przywódcę? (VMS; Charyzma w zarządzaniu – dar czy skuteczne podejście?)
15.    Opisz pięć zasad, których zastosowanie cechuje skutecznego menedżera-samouka ?(VMS; Naucz się uczyć drogi menedżerze/menedżerko)
16.    Opisz sześć sposobów na „pozyskiwanie czasu” ? (VMS; W poszukiwaniu straconego czasu. Skąd czerpać czas?)
17.    Opisz aspekt ryzyka z zarządzaniu? (VMS; O realizacji przedsięwzięć biznesowych czyli „napracowaliśmy się, jak zwykle)
18.    Jakie zadania mają służby porządkowe a jakie zadania mają służby informacyjne wg starej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku(VMS; „Niewidzialni bohaterowie masowych imprez sportowych)
19.    Jaka jest różnica pomiędzy agentem a menedżerem? (VMS; Agent czy menedżer?)
20.    Przedstaw kryteria i regulacje poświęcone bezpieczeństwu w konstruowaniu obiektów sportowych – dot. Stadionów piłkarskich ? (VMS: Aspekty techniczne gry w piłkę nożną)
21.    Czy zawodnik po wygaśnięciu umowy kontraktowej ma obowiązek zwrotu rzeczy/sprzętu ?(VMS; Czy będę odpowiadał?)
22.    Kto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisu o obowiązku występu na parkiecie Polaka (koszykarza) ?(VMS; Czy słusznie ich ukarano?)
23.    Ile wynosiła gwarancja finansowa klubu ubiegającego się o licencję klubową i Puchar Ligi w PLK S.A. w roku 2006/2007 ? (VMS; Czy zabiorą licencję?)
24.    Czy agent sportowy może reprezentować jednocześnie zawodnika (jako pełnomocnik) oraz stronę klubu sportowego? (VMS; Czynność prawna „z samym sobą”)
25.    Czy umowa kontraktowa może być traktowana jak umowa cywilnoprawna czy jako umowa o pracę?(VMS: Czyżby to umowa o pracę?)
26.    Czy jest możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione straty spowodowane błędnym sędziowaniem?(Dochodzenia odszkodowania za błędy podczas sędziowania)
27.    Kto roztrzyga spory pomiędzy zawodnikami, klubami a trenerami? (VMS;  Dochodzenie roszczeń przez zawodników i trenerów)
28.    Kiedy i gdzie powstała WADA? (VMS; Doping w ujęciu międzynarodowym)
29.    Jaki fakt był warunkiem dopuszczenia komitetów olimpijskich państw do udziału w Igrzyskach olimpijskich?(VMS; Doping w ujęciu międzynarodowym)
30.    Co oznacza pojęcie „dzika karta”?(VMS; Dzika karta zgodna z prawem)
31.    Czy umowa transferowa między zainteresowanymi klubami może być zawarta bez zgody zawodnika, jeżeli tak to w jakich przypadkach ?(VMS; Dziś gram tu, jutro tam)
32.    Na czym polega instytucja pozwu zbiorowego? (VMS; Istota pozwu zbiorowego)
33.    Kto przyznaje nagrody zawodnikom w sporcie kwalifikowanym ? (VMS; Kasa nie gra ale)
34.    W jakich  sytuacjach obowiązującej umowy między klubem a trenerem,  może przestać obowiązywać dana umowa? (VMS; Kontrakt trenerski)
35.    W jakich przypadkach koszykarz może reprezentować interesy jego indywidualnego sponsora innego niż sponsor drużyny/klubu jaki reprezentuje? (VMS; Koszykarz z indywidualnym sponsorem).
36.    Czy maraton jest imprezą masową w myśl obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych?(VMS; Maraton.Impreza masowa czy nie?)
37.    Co musi zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?(VMS; Meandry organizacji imprezy masowej)
38.    Czy można unieważnić umowę podpisaną pomiędzy klubem z 15 letnim zawodnikiem (reprezentowanym przez prawnych opiekunów/rodziców) z chwilą uzyskania pełnoletności przez tego zawodnika?(VMS; Mój pierwszy kontrakt)
39.    Na czym polega ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu? (VMS; Najpierw ubezpieczenie, później sport)
40.    Czy regulamin premiowania i kar – mogą być traktowane tak samo prawnie skuteczne jak kontrakt?(VMS; O kontrakcie słów kilka)
41.    Jakie warunki powinny spełniać bannery reklamowe rozmieszczone w obiekcie sportowym?(VMS; O sponsorze słów kilka)
42.    W jakich przypadkach pracodawca (klub) może obniżyć wynagrodzenie zawodnikowi wynikające z umowy o pracę?(VMS; Obniżanie wynagrodzeń)
43.    Czy obowiązuje zawodnika obowiązek  utrzymywania kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie polityki informacyjnej i popularyzacji dotyczącej działalności PZPN?(VMS; Obowiązkowe konferencje prasowe?)
44.    Jakim sankcjom poza przepisami wewnętrznymi w Lidze Koszykówki mogą podlegać zawodnicy w przypadku wykroczeń na boisku podczas zawodów sportowych ?  (VMS; Odpowiedzialność cywilna i karna zawodników)
45.    Co oznacza pojęcie : kontratypu? (VMS; Odpowiedzialność karna w sporcie)
46.    Za jakie zachowania swoich kibiców podczas zawodów sportowych ponosi odpowiedzialność klub sportowy? (VMS; Odpowiedzialność odszkodowawcza kibiców)
47.    Czym się różni pojęcie „korzyść majątkowa” od pojęcia” korzyść osobista”(VMS; Odpowiedzialność prawna za korupcję)
48.    Czy przewoźnik poprzez umowę przewozu  odpowiada za bagaż podróżnego,  a jeżeli tak to jakich okolicznościach, a jeżeli nie to w jakich okolicznościach? (VMS; Odpowiedzialność przewoźnika za wykonaną usługę)
49.    Czy klub sportowy może rościć prawo do odszkodowania  od związku za poniesioną kontuzję ich zawodnika podczas gry w reprezentacji?(VMS; Odszkodowania od związku)
50.    Kto może być pełnomocnikiem działającym w sporcie profesjonalnym?(VMS; Pełnomocnicy w sporcie)
51.    Podaj znani Tobie pojęcia jakimi określani są kibice sportowi?(VMS; Prawa i obowiązki kibica)
52.    W jakie komunikaty powinien być zaopatrzony speaker zawodów – podaj sytuacje?(VMS; Rola speakera zawodów)
53.    Jakie warunki muszą być spełnione aby ryzyko sportowe było potraktowane jako kontratyp pozaustrojowy?(VMS; Ryzyko sportowe)
54.    W jakim przypadku redaktor naczelny pisma może odmówić opublikowanie sprostowania?(VMS; Sprostowania w gazetach)
55.    Jakim symbolem oznaczany jest sprzęt treningowy przeznaczony do użytku domowego?(VMS; Stacjonarny sprzęt treningowy)
56.    Wyjaśnij pojęcie „termin początkowy” oraz „termin końcowy” obowiązywania umowy?(VMS; Terminy umowne)
57.    Od czego zależy wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC imprezy sportowej?(VMS; Ubezpieczać czy nie?)
58.    Jakie są wyjątki od zasady rozpowszechniania wizerunku bez zezwolenia osoby na niej przedstawionej?(VMS; Słów kilka o wizerunku sportowców)
59.    Co oznacza zasada swobodnego uznania sędziowskiego?(VMS; Złagodzona odpowiedzialność karna)
60.    Czego naprawdę chce od sportowca dziennikarz sportowy? Jakie są wspólne cele a gdzie są potencjalne pola konfliktu?(VMS; Nie drażnić dziennikarza)

Materiały do opracowania pytań - Vademecum menedżera sportu cz.III do bezpłatnego pobrania na stronach Platformy - po zalogowaniu się.