Poniżej znajdują się dwa pliki do pracy w zespołach (plik w formacie PDF oraz plik w formacie Excel)

Mit a rzeczywistość do wyboru.xlsx

Mit a rzeczywistość.pdf