MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU : MARKETING

 

Studenci WSEWS w programie studiów realizują przedmiot : Marketing w sporcie.

Zalecana literatura w formie elektronicznej jest dostępna na Platformie Egzaminacyjnej.

Materiały do przedmiotu Marketing pobierzesz po zalogowaniu się na stronie www.pe.ews.edu.pl

Pytania zaliczeniowe z przedmiotu Marketing: - kliknij w poniższy link  /domain/marekrybinski/files/zagadnienia-do-przedmiotu-marketing.pdf