Sylabus specjalności Menedżer Sportu

Sylabus spec menedżer sportu.pdf