W latach 2005-2007 Uczelnia nasza organizowała seminaria dla nowoprzyjętych studentów. Seminaria odbywały się w Waplewie w miesiącu wrześniu przed inauguracją roku akademickiego. Tematem seminariów było wszystko to co student EWS o Uczelni i procesie studiów wiedzieć powinien. Seminarium trwało 3 dni a program był wypełniony od pobudki do późnych godzin nocnych... Tam właśnie integrowały się roczniki studentów EWS, tam rodziły się pierwsze miłości, tam też Anna Stachurska poznała Roberta Lewandowskiego swojego przyszłego męża ... Tam też przyjeżdżała reprezentacja Polski w karate Fudokan - której sponsorem była nasza Uczelnia. Uczestnikami tych seminariów tak jak to widać na pamiątkowych fotografiach było ponad 900 naszych studentów.

Seminaria w Waplewie niestety organizowane były przez dwa sezony, niestey rosnące koszty organizacji tej formy spowodowały iż musieliśmy zaniechać tej cennej inicjatywy.