EWS WARSZAWA - I rok studia magisterskie rok akademicki 2022/2023: 

Termin składania projektów do 31 maja 2023

Dyplomanci Prof. Maciej Słowak

Dyplomanci Prof. Marek Rybiński

Termin składania projektów do 31 maja 2023

Uzupełnienie listy: Michał Salamon I rok mgr (IPN)

 

Dyplomanci II rok mgr rok akademicki 2022/2023

Termin składania projektów do 20 listopada 2022

Prof.WSEWS Marek Rybiński

Dyplomanci II rok mgr rok akademicki 2022/2023

Termin składania projektów do 20 listopada 2022

Prof.WSEWS Maciej Słowak

Projekty przesyłamy WYŁĄCZNIE na adresy mailowe promotorów:

Prof WSEWS Marek Rybiński - marekrybinski@wp.pl

Prof WSEWS Maciej Słowak - maciejslowak@wp.pl