Promotorzy projektów menedżerskich - Menedżer Sportu - mgr I rok 2023/2024

Studenci, którzy nie odnajdą się na listach - proszeni są o niezwłoczny kontakt z dziekanatem Uczelni - w celu przydzielenia promotora projektu.

poczta mailowa do promotorów: 

prof.Maciej Słowak - menedzerews@interia.pl

prof.Marek Rybiński - projektyews@interia.pl

dr Łukasz Panfil - lukasz@lukaszpanfil.pl

dr Leszek Mazur - leszek.mazur@yahoo.com

Projekty przesyłamy do 30 stycznia 2024 wyłącznie na adresy poczty promotorów.