Studenci, którzy nie będą uczestniczyli czynnie w Drugim menedżerskim warsztacie wyjazdowym mają możliwość uzyskania zaliczenia biernego na podstawie wykonania pięciu prac:

1.    Opracuj prezentację na temat: „Dokonaj analizy SWOT Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie”. Zdefiniuj : mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Prezentację opracuj w aplikacji Power Point lub w dowolnej innej aplikacji zapisując swoją pracę w pliku PDF. W obydwu przypadkach wymagane minimum 20 slajdów lub stron. 
2.    Wypełnij harmonogram wykorzystania obiektu sportowego, udostępniając obiekt dla 22 firm. Skorzystaj z gotowego formularza (parz załącznik w Excelu) – stosuj się ściśle do instrukcji wynajmu obiektu. 
3.    Na podstawie materiału źródłowego - opracuj prezentację na temat: „16 głównych powodów wg Ferdinanda Fourniesa, dlaczego pracownicy niewłaściwie wykonują powierzane im zadania”. Prezentację opracuj w aplikacji Power Point lub w dowolnej innej aplikacji zapisując swoją pracę w pliku PDF. W obydwu przypadkach wymagane minimum 20 slajdów lub stron. Zadbaj o uatrakcyjnienie graficzne swojej prezentacji o fotografie, gify, grafiki, itp.
4.    Na podstawie materiału źródłowego – opracuj prezentację na temat: „Charakterystyka nowoczesnego menedżera”. Prezentację opracuj w aplikacji Power Point lub w dowolnej innej aplikacji zapisując swoją pracę w pliku PDF. W obydwu przypadkach wymagane minimum 20 slajdów lub stron. Zadbaj o uatrakcyjnienie graficzne swojej prezentacji o fotografie, gify, grafiki, itp.
5.    Na podstawie materiału źródłowego - opracuj prezentację na temat: „8 zadań menedżera klubu fitness”. Prezentację opracuj w aplikacji Power Point lub w dowolnej innej aplikacji zapisując swoją pracę w pliku PDF. W obydwu przypadkach wymagane minimum 20 slajdów lub stron. Zadbaj o uatrakcyjnienie graficzne swojej prezentacji o fotografie, gify, grafiki, itp.

do pkt. nr 1 - skorzystaj z Workbooków przedmiotowych - "Analiza SWOT"

do pkt.nr 2 pobierz formularz w Excelu - Harmonogram wykorzystania obiektu sportowego - Harmonogram obiektu.xlsx

lub pobierz plik ipg z harmonogramem obiektu - Harmonogram wykorzystania obiektu sportowego .jpg

do pkt. nr 3 - pobierz tekst źródłowy: 16 głównych powodów według Ferdinanda Fourniesa, dlaczego pracownicy niewłaściwie wykonują powierzane im zadania- .docx

do pkt. nr. 4 - pobierz tekst źródłowy: Charakterystyka nowoczesnego menedzera.pdf

do pkt. nr 5 - pobierz tekst źródłowy: 8 Zadań menedżera klubu fitness.docx

Student może uzyskać zaliczenie wyłącznie na podstawie wykonanych wszystkich powyższych prac warsztatowych. 

Termin przesyłania KOMPLETU PRAC : do 30 kwietnia ( w danym roku akademickim)

Wykonane prace prześlij na adres poczty: projektyews@interia.pl

 

UWAGA : Pracę nr 2 można wykonać do wyboru jednym z dwóch sposobów:

- wykorzystanie i przygotowanie harmonogramu w Arkuszu Excel zamieszczonego w załaczniku lub,

- wypełnienie "ręczne" po wydrukowaniu formularza harmonogramu z pliku jpg. 

W obydwu przypadkach należy przesłać efekt wykonanej pracy na adres poczty: projektyews@interia.pl

W jaki sosób wykona zadanie -  „Harmonogram wykorzystania obiektu sportowego” 

 

Wariant I - z zastosowaniem Arkusza Excel - (pobierz plik z arkuszem Excel) - Harmonogram obiektu.xlsx

 

1.Otwórz plik.

2. Przeczytaj dokładnie instrukcję wypełnienia harmonogramu.

3. Po prawej stronie ekranu znajdują się wszystkie komórki z nazwami firm, które trzeba rozmieścić po lewej stronie strony w harmonogramie wynajmu  od poniedziałku do niedzieli według określonych oczekiwań 22 firm.

4. Aby przenieść dowolną komórkę lub kilka komórek należy najechać kursorem na wybraną komórkę, kliknąć w nią a następnie przesunąć kursor na krawędź wybranej komórki – wówczas wyświetli się symbol „dłoni”- po kliknięciu należy „przeciągnąć” tę komórkę na harmonogram po lewej stronie ekranu i upuścić tę komórkę w miejscu, w którym Twoim zdaniem powinna „zaparkować”.

5. Jeżeli wybraną komórkę upuściłeś błędnie (tj. w niewłaściwym miejscu) możesz to skorygować i zastosować procedurę opisaną w punkcie powyżej – lokując wybrana komórkę w innym miejscu.

6. Po zakończeniu lokowania wszystkich komórek harmonogramu na lewej stronie harmonogramu zapisz plik nadając mu nazwę: własne imię i nazwisko, a następnie prześlij swoją pracę na adres wykładowcy: projektyews@interia.pl

 

 

Wariant II - z zastosowaniem wydrukowanego harmonogramu z pliku jpg - Harmonogram wykorzystania obiektu sportowego .jpg

 

  • Wydrukuj „Harmonogram wynajmu obiektu sportowego” z pliku jpg.
  • Przeczytaj dokładnie instrukcję wypełnienia harmonogramu.
  • Korzystając z założeń zawartych w instrukcji wynajmu obiektu dla 22 firm, zaplanuj rozmieszczenie firm - od poniedziałku do niedzieli – biorąc pod uwagę oczekiwania Twoich kontrahentów (przy nazwach firm podano ilość godzin wynajmu, porę dnia lub dzień tygodnia) w przypadku, gdy przy danej firmie nie ma innych dyspozycji poza ilością godzin, wówczas tę firmę możesz zaplanować w dowolnym terminie.
  • Wpisz w wolne miejsca nazwy firm, tak aby Twój plan był zgodny w założoną instrukcją. 
  • Po zakończeniu lokowania wszystkich firm do harmonogramu, zrób zdjęcie lub scan swojej pracy; zapisz plik nadając mu nazwę: własne imię i nazwisko, a następnie prześlij swoją pracę na adres wykładowcy: projektyews@interia.pl