W poszczególnych podzakładkach znajdą Państwo materiały pomocne do opracowania projektu menedżerskiego :

Menedżera Obiektu Sportowego (licencjat) i Menedżera Sportu (magister).

Zamieszczone zostały obowiązkowe slajdy w formie edytowalnej jakie muszą wejść w skład każdego projektu (slajd tytułowy, Oświadczenie autora, Know-How, Kontakt z menedżerem).

Niezbędna dokumentacja: dziennik praktyk menedżerskich i sprawozdanie z widowiska sportowego - jest dla Państwa dostępna w formie pdf.

Znajdą Państwo tam:

- przykładową tematykę projektów menedżerskich, która może być inspiracją dla stworzenia własnego projektu.

- przykładowe zadania jakie wykonują studenci podczas praktyki menedżerskiej

- przykładowe fragmenty projektów prezentowanych na Fabryce Menedżerów Sportu

- regulaminy wybranych wielu obiektów sportowo-rekreacyjnych, które można wykorzystać w projekcie licencjackim MOS o charakterze nierzeczywistym - wirtualnym.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegłowymi wytycznymi w poszczególnych zakładkach tego rozdziału.