III ROK EWS 

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

MARKETING W SPORCIE

 

- WYKONANIE PRAC I ZADAŃ ZLECONYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM PRZEDMIOTU

- OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH:

5 OBECNOŚCI – OCENA BDB

4 OBECNOŚCI OCENA DB+

3 OBECNOŚCI OCENA DB

2, 1 LUB BRAK OBECNOŚCI – ZALICZENIE NA PLATFORMIE EGZAMINACYJNEJ

 

W PRZYPADKU BRAKU WYKONANIA PRAC LUB ZADAŃ:

(PRZY 5, 4, 3 OBECNOŚCIACH ) – OCENA OBNIŻONA DO NAJNIZSZEJ POZYTYWNEJ TJ. DST

(PRZY 2, 1 LUB BRAKU OBECNOŚCI – OCENA NIEDOSTATECZNA)

 

PRACE ZLECONE W V-TYM SEMESTRZE:

 

OPRACOWANIE WŁASNEGO CV – TERMIN WYKONANAIA DO 31 GRUDNIA 2023 

CV NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY WYKŁADOWCY

Projektyews@interia.pl