Moje publikacje (Workbooki, multibooki, audiobooki i inne opracowania) pomocne dla studentów do realizacji przedmiotów

są dostępne nieodpłatnie na Platformie egzaminacyjnej po zalogowaniu się na konto studenta:

 
Przedmiot „Marketing w sporcie”
 
- Adi Dassler - ADIDAS

- Keys to marketing

- Marketing sportowy

- Podrabianie marki – niedozwolone metody promocji

- Promocja marki

- Public relations

- Słownik marketingowy – koncepcja marki

- Szokujące reklamy

- 22 nienaruszalne prawa promocji marki

- Genialne reklamy

- Podrabiane marki

- Przepisy prawne regulujące działalność marketingową

- Slogany reklamowe polskich firm

- Spolszczone nazwy produktów 

- Uczenie sie przez całe życie

 
Przedmiot „Prawo w sporcie”
 
- Podatki w sporcie
- Prawna organizacja sportu
- Sport i prawo
- Symbolika olimpijska
 
Przedmiot: „Systemy organizacji zawodów sportowych”
 
- Systemy organizacji zawodów sportowych – Systemy pucharowe
- Systemy organizacji zawodów sportowych – Systemy każdy z każdym
- Systemy organizacji zawodów sportowych – Systemy mieszane
- Systemy organizacji zawodów sportowych – Inne systemy (WNBA, ROYAL, CHIO-CUP)
- Słownik pojęć do systemów organizacji zawodów sportowych
 
Przedmiot: Specjalność menedżerska – menedżer obiektu sportowego i menedżer sportu
 
- Vademecum menedżera sportu tom I
- Vademecum menedżera sportu tom II – Prezentacje
- Vademecum menedżera sportu tom III – Teksty źródłowe
- Analiza SWOT
- Biznes plan eventu sportowego
- Cechy menedżera przyszłości
- Kobieta skutecznym menedżerem
- Menedżer sportu – mistrz słowa polskiego
- Najlepsze kluby piłkarskiej Polski – KKS Lech Poznań
- Organizacja imprezy sportowej
- Programy pomocne menedżerom w zarządzaniu projektami
- Projekt menedżera obiektu sportowego
- Warunki techniczne opracowania projektu menedżerskiego
- Wielobój sprawnościowy przedszkolaków
- Zadania organizacyjne do harmonogramu zawodów sportowych
- Testy menedżerskie nr 1
- Testy menedżerskie nr 2
- Testy menedżerskie nr 3
- Testy menedżerskie nr 4
- Testy menedżerskie nr 5
- Testy menedżerskie nr 6
- Testy menedżerskie nr 7
 
Przedmiot: Zarządzanie infrastrukturą sportową
 
- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – założenia ogólne
- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – Przedmioty zabronione
- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – Przepisy karne
- Strategia sportowego rozwoju miasta Katowice
 
 
Inne moje publikacje:
 
- Football wordhelper – Zasobnik piłkarski 2012
- Poradnik dyrektora placówki oświatowej – procedury w sytuacjach trudnych
 

Nowe publikacje - workbooki 2020/2021


- Cechy dobrego menedżera
- Co cechuje dobrego menedżera
- 14 zasad zarządzania wg Henri Fayola
- Zadania menedżera fitness klubu
- Przeciętny dzień menedżera