UWAGA: Wszystkie zamieszczone awatary projektów menedżerskich są obwarowane prawami autorskimi. Naruszenie praw autorskich - autorów poniższych projektów stanowi bardzo powazne naruszenie ich praw. 

Zamieszczone prezentacje projektów menedżerskich (w PDF)  są awatarem głównych projektów menedżerskich opracowanych w programie Power Point

Prezentacje te przygotowane przez studentów naszej Uczeni i były prezentowane jako forma obrony projektu podczas Fabryki Menedżerów Sportu.

Zamieszczono przykładowe formy prezentacji ok. 12-15 slajdów - czas prezentacji projektu - 7-10 minut. 

Menedżer sportu prezentacje nr 11 .pdf - Justyna Smyrak i Dawod Brzuska

Menedżer sportu prezentacje nr 12.pdf - Anna Boczoń i Aleksandra Domańska

Menedżer sportu prezentacje nr 13.pdf - Krzysztof Biaduń i Mateusz Mleczko

Menedżer sportu prezentacje nr 14.pdf - Przemysław Witkowski i Seweryn Szeląg

Menedzer sportu prezentacje nr 15 .pdf - Jak napisać projekt menedżerski 

Menedżer sportu prezentacje nr 16.pdf- Klaudia Olender i Tadeusz Urbaniak

Menedżer sportu prezentacje nr 17.pdf - Michał Macner i Katarzyna Motyl

Wszystkie powyższe prezentacje projektów menedżerskich mają swoje awatary w postaci projektu opracowanego w programie Power Point - przekonwertowane na PDF i znajdują się w odpowiednich zakładkach na tej stronie. 

 Przedstawione prezentacje są tylko inspiracją do opracowania własnego projektu menedzerskiego w Power Point lub Keynote.