Z ostatniej chwili !!!

 

I jeszcze kilka słów na temat projektu menedżerskiego na licencjacie …

 

Jaka jest korzyść z uzyskania oceny bardzo dobrej z projektu menedżerskiego?

Po za tym, iż macie Państwo możliwość uzyskania dyplomu Menedżera Obiektu Sportowego i Certyfikatu menedżerskiego, najlepsi wystąpią na Fabryce Menedżerów Sportu – to wszyscy Ci, którzy otrzymają ocenę bardzo dobry lub dobry plus z projektu – będą zwolnieni z jednego z trzech pytań egzaminacyjnych na egzaminie dyplomowym licencjackim.

Oczywiście dyplom menedżerski jest z „orłem w koronie” i jest poważnym atutem w procesie pozyskiwania pracy na stanowisko kierownicze podczas rozmów kwalifikacyjnych i konkursów.

Warto o to „powalczyć”