REALIZACJA ŚCIEŻKI INDYWIDUALNEJ UZYSKANIA DYPLOMU MENEDŻERA SPORTU LUB MENEDŻERA OBIEKTU SPORTOWEGO

Dyplomanci z poza Uczelni nie biorą udziału w regularnych zajęciach specjalności menedżerskiej.

Praca nad projektem odbywa się w drodze przesyłanych zadań od Promotora do Dyplomanta.

Współpraca odbywa się w drodze konsultacji internetowych (mail, MS Teams, telefon).

Jako promotor przesyłam na bieżąco materiały dydaktyczne oraz trzy tomowe Vademecum Menedżera Sportu (ponad 700 stron).

W ramach realizacji Indywidualnych Projektów z Dyplomantem zapewniam pełną

pomoc w dostosowaniu tematu projektu do zainteresowań sportowych Dyplomanta, 

dyscypliny sportu którą uprawia Dyplomant, charakteru aktualnie wykonywanej

pracy zawodowej Dyplomanta.

Dostosowuję tempo realizacji projektu do możliwości czasowych i oczekiwań Dyplomanta.

Jeżeli nie jesteś studentem EWS a chcesz uzyskać dyplom menedżerski - skontaktuj się ze mną drogą mailową lub telefoniczną.

Ustalimy warunki współpracy.