Pobierz plik - Oświadczenie autora .pptx

Programem w którym opracowujemy projekt menedżerski jest POWER POINT lub KEYNOTE. Projekty opracowane w innych aplikacjach nie będą sprawdzane.

Wszystkie prezentacje projektów menedżerskich powinny posiadać jednakowe cztery slajdy: (treść tych slajdów umieszczono w załącznikach)

- 1."slajd tytułowy", - pobierz slajd - Slajd Slajd tytułowy-2.pptx

- 2."slajd dotyczący praw autorskich", - pobierz slajd - Oświadczenie autora .pptx

- 3."slajd know-how"- pobierz slajd - Know-How.pptx

- oraz jako ostatni slajd "kontakt z menedżerem". pobierz slajd - kontakt z menedżerem slajd.pptx

Pozostałe slajdy w projekcie mogą być projektowane w sposób dowolny.

Opracowując slajd tytułowy projektu menedżerskiego dokonujemy wyboru:

- Specjalności: Menedżer Obiektu Sportowego ( na studiach licencjackich); Menedżer Sportu (na studiach magisterskich)

- Wpisujemy temat projektu.

- Wybieramy nazwisko swojego promotora.

- Wybieramy nazwisko recenzenta.

- Wybieramy miasto w którym studiujemy.

- Wpisujemy rok opracowania projektu.

- Od slajdu nr 4 studenci opracowują dowolną formę i treść swoich projektów.

- Slajdem ostatnim w projekcie jest zawsze slajd: "Kontakt z menedżerem". 

Prezentacja musi liczyć minimum 40 slajdów.