Wyniki zaliczenia z przedmiotu: Systemy Organizacji Zawodów Sportowych

II rok EWS Warszawa - studia niestacjonarne 2023/2024 

Gratuluję wysokich ocen - dziękuję wszystkim studentom za udział w zajęciach 

Prof. WSEWS Marek Rybiński 

SOZS II rok.pdf