Studenci w ramach specjalizacji menedżerskiej mogą uzyskać Dyplom Menedżera obiektu sportowego.

WZÓR CERTYFIKATU MENEDŻER OBIEKTU SPORTOWEGO

Absolwenci specjalności (którzy obronią projekt menedżerski) otrzymują Dyplom Menedżera obiektu sportowego ( z orłem w koronie) wraz z odpisem dyplomu i certyfikatem.

Prezentacja projektu odbywa się na menedżerskiej konferencji naukowej w ramach Fabryki Menedżerów Sportu - on-line na platformie MS TEAMS.

Uzyskane kwalifikacje oraz Dyplom pozwala sprawować funkcję menedżerską na wszystkich obiektach i kompleksach sportowych w Polsce. 

Studenci odbywają zajęcia seminaryjne oraz praktyki specjalistyczne. Zwieńczeniem pracy jest opracowanie autorskiego projektu menedżerskiego.

Studenci nie ponoszą kosztów kształcenia i uzyskania uprawnień (jedyny koszt to wydanie dyplomu i odpisów). 

Wymiary zdjęcia do Dyplomu MOS wynoszą 45 mm x 65 mm (szerokość x wysokość).