KRYTERIA ZALICZENIA SPECJALNOŚCI MENEDŻERSKIEJ 

STUDIA LICENCJACKIE

Na całokształt oceny w danym semestrze wpływają następujące składowe:

 

  • Obecność i zaangażowanie studenta na zajęciach.
  • Obecność na Fabrykach Menedżerów Sportu.
  • Obecność na stacjonarnym warsztacie specjalistycznym. 
  • Zaliczenie praktyki menedżerskiej - złożenie dziennika praktyk
  • Opracowanie projektu menedżerskiego (minimum 40 slajdów w Power Point/Keynote wg określonego wzoru) w przypadku zakwalifikowania projektu do zaprezentowania go na Fabryce Menedżerów Sportu - skrócenie wersji projektu do 7 minutowej prezentacji.
  • Temat projektu musi być związany z obiektem sportowym lub rekreacyjnym
  • Projekt może mieć charakter wirtualny-nierzeczywisty
  • Projekt musi być opracowany i złożony w określonym terminie do wyznaczonego promotora( do 22 grudnia 2023)
  • Projekt nie wymaga opracowania w Wordzie 
  • Studenci, którzy opracują najlepsze projekty i spełnią wszystkie warunki będą mieli możliwość uzyskać dyplom i certyfikat Menedżera Obiektu Sportowego, pozostali studenci mają mozliwość uzyskania jedynie pozytywnej oceny ze specjalności menedżęrskiej w danym semestrze.

   

Ukończenie specjalności menedżerskiej na studiach licencjackich w EWS lub w innej uczelni nie jest podstawą do zwolnienia z obowiązkowych zajęć specjalności menedżera sportu na studiach magisterskich (II stopień kształcenia).

Przywilej zwolnienia z zajęć oraz zaliczenia specjalności Menedżera Sportu na studiach magisterskich posiadają studenci, którzy uzyskali Dyplom Menedżera Sportu przed rozpoczęciem studiów na II stopniu w EWS.

Założenia do opracowania projektów menedżerskich w zakładkach. 

Projekty należy przesyłać drogą elektroniczną WYŁĄCZNIE na wskazane adresy swoich promotorów:

Prof. WSEWS Marek Rybiński - projektyews@interia.pl

Prof.WSEWS Maciej Słowak -menedzerews@interia.pl

Dr Leszek Mazur - leszek.mazur@yahoo.com

Dr Łukasz Panfil - lukasz@lukaszpanfil.pl

Planowane terminy Fabryk Menedżerów Sportu w roku akademickim 2023/2024: 

XIV FMS - 18 grudnia 2023

XV FMS - 29 stycznia 2024

XVI FMS - 19 lutego 2024 

XVII FMS - 18 marca 2024

XVIII FMS - 22 kwietnia 2024