EWS Bielsko-Biała - III rok studia licencjackie rok akademicki 2022/2023:

Termin składania projektów do 31 grudnia 2022

EWS WARSZAWA - III rok studia licencjackie NIESTACJONARNE rok akademicki 2022/2023: Dyplomanci prof.WSEWS Marka Rybińskiego 

Termin składania projektów do 31 grudnia 2022

76 Robert Wasilewski 5431 Prof. WSEWS Marek Rybiński

77 Kamil Fabczak 5082 Prof. WSEWS Marek Rybiński

EWS WARSZAWA - III rok studia licencjackie NIESTACJONARNE  rok akademicki 2022/2023: Dyplomanci prof.WSEWS Macieja Słowaka:

74 Damian Wesołowski 4445 Prof. WSEWS Maciej Słowak

EWS WARSZAWA III rok studia stacjonarne - promotorzy projektów Menedżer Obiektu Sportowego

Termin składania projektów do 31 grudnia 2022

Dyplomanci - Promotor Prof. Marek Rybiński 

Dyplomanci - Promotor Prof. Maciej Słowak