Prezentacja z zajęć specjalności menedżerskiej- pierwsze zajęci w semesytrze piątym - link do pobrania prezentacji: 

Projekt menedżerski Menedżer Obiektu Sportowego III rok licencjat.pdf

 

Projekt menedżerski powinien być wykonany w formie elektronicznej w programie Power Point lub Keynote ściśle wg określonych wytycznych. Dopuszcza się opracowanie projektu w PDF.

Projekt nie wymaga opracowania w aplikacji  MICROSOFT WORD oraz drukowania a następnie oprawiania go. 

Pierwsze trzy slajdy projektu (strona tytułowa, oświadczenie autora projektu oraz Know-how) oraz ostatni slajd (Kontakt z menedżerem) w każdym projekcie mają mieć taki sam format we wszystkich projektach (wymóg Korporacji Master Manager of Sport) link do pobrania slajdów: http://www.marekrybinski.pl/menedzer/materialy-do-pobrania-projekt-menedzerski/slajd-tytulowy-prezentacji-projektu-w-power-point.html

W tych slajdach studenci wpisują dane tożsame, adekwatne do swojego projektu. 

Strona graficzna projektu - czcionka Times New Roman - rozmiar czcionki zróżnicowany: tytuły rozmiar: 24-28; treść opisowa rozmiar 14-16.

Slajd "Kontakt z menedżerem" musi zawierać: zdjęcie autora oraz dane kontaktowe wedle uznania.

Projekt musi być związany z szerokorozumianą kulturą fizyczną.

Projekt może mieć charakter wirtualny - nierzeczywisty.

STUDENT PRZESYŁA PROJEKT WYŁĄCZNIE DO SWOJEGO PROMOTORA W TERMINIE DO 22 GRUDNIA 2023 - PROJEKT KTÓRY ZDANIEM STUDENTA

JEST UKOŃCZONY I TAKA WERSJA BĘDZIE OCENIONA

Projekty ocenione przez promotora na oceny: BDB i DB+ - uzyskują dyplom i certyfikat Menedżera Obiektu Sportowego.

Projekty ocenione na oceny: DB,DST+ i DST - zaliczają jedynie specjalność. 

Projekt powinien być przesłany na adres swojego promotora do dnia 22 grudnia 2023. 

Projekty które nie będą spełniały określonych wymagań nie będą podlegały sprawdzeniu. 

W przypadku gdy projekt jest obszerny i nie można go przesłać z własnej poczty - projekt przesyłamy wyłącznie za pośrednictwem 

Bezpłatnej aplikacji : WeTransfer. Możliwość bezpłatnego transferu do 2 gb.

Projekty przesyłane inną formą - nie będą podlegały sprawdzeniu. 

Terminy Fabryk Menedżerów Sportu w roku akademickim 2023/2024: (on line - MS TEAMS) 

XIV FMS - 18 XII 2023 - start godz.18:00

XV FMS -  29 I 2024 - start godz.18:00

XVI FMS - 19 II 2024 - start godz.18:00

XVII FMS - 18 III 2024 - start godz.18:00

XVIII FMS - 22 IV 2024 - start godz.18:00

Obecność wskazana i będzie brana przy ocenie końcowej ze specjalności.