II ROK EWS - licencjat

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

SYSTEMY ORGANIZACJI

ZAWODÓW SPORTOWYCH

 

Systemy organizacji zawodów sportowych  wchodzą w skład modułu przedmiotów specjalności menedżerskiej.

W ramach tego przedmiotu wykładowca wystawiając ocenę semestralną będzie brał pod uwagę:

- udział on-line w Fabrykach Menedżerów Sportu (na platformie MS Teams)
terminy w roku akademickim 2023/2024:  XVI FMS 19 II; XVII FMS 18 III; XVIII FMS 22 IV 2024
(obecności na Fabrykach – mogą podnieść ocenę semestralną; brak obecności obniża ocenę semestralną z przedmiotu)

- frekwencję na zajęciach - wówczas ocenę wystawia wykładowca na ostatnich zajęciach w danym semestrze i student nie przystępuje do zaliczenia na Platformie egzaminacyjnej; 

- studenci, którzy posiadają aktualny status IPN i nie uczęszczają w zajęciach lub nie spełnią limitu minimum dwóch obecności - przystępują do zaliczenia na Platformie Egzaminacyjnej 

 

Wykładowca prowadzący przedmiot: Prof. WSEWS Marek Rybiński