Sprawozdanie z widowiska sportowego  - pobierz plik Sprawozdanie-z-widowiska-sportowego.pdf

Sprawozdanie z widowiska sportowego  student wypełnia odręcznie (skan wypełnionego sprawozdania przesyła drogą elektroniczną na adres mailowy promotora).