SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 67 MGM w WARSZAWIE ul. JAGIELLOŃSKA 88 

Rada Nadzorcza Firmy MGM: Grażyna Rybińska, Maciej Słowak, Marek Rybiński) prowadzi Sportowe Liceum Ogólnokształcące Nr 67 od 1995 roku. Jest to pierwsze w Warszawie prywatne, sportowe liceum ogólnokształcące w historii placówek oświatowych. Ze szczegółową ofertą można się zapoznać na szkolnej stronie  MGM-u. Dyrektorem Liceum MGM jest Bożena Plak. Galeria portretów sportowców - w zakładce "Sportowcy Absolwenci MGM.