W zestawie umieszczam dziewięć testów przydatności do zawodu menedżera sportu. 

1 Czy będziesz dobrym menedżerem.png

2 Twoja samokontrola w otoczeniu.png

3 Czy jesteś dobrym obserwatorem.png

4 Czy potrafisz wpływać na innych.png

5 Podmiot wpływu na ludzi.png

6 Menedżer jako kierownik.png

7 Kariera menedżera czy powołanie.png

8 i 9 Trzy minuty i czy odczytasz tekst.png

Pierwszych siedem testów posiada interpretację wyników - pozostałe dwa zinterpretujemy podczas zajęć.