W zakładce "Moje gry mendżerskie i strategiczne" - można obejrzeć moje autorskie opracowania gier, do nich należą:

ANALIZA SWOT

TRZECH TRENERÓW

CZTERECH TRENERÓW

PIĘCIU TRENERÓW

SELEKCJA

HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA OBIEKTU SPORTOWEGO

MY DREAM TEAM

MASTER MIND COACH

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OSIR

oraz inne gry na które posiadam imienną licencję:

BIZNES NA CZAS

KRÓLEWSKA ROZGRYWKA

MAŁPI DZIEŃ

NOWY ŚWIAT

SZYFRANCI

TARGOWISKO

WYBORY

W zakładce - "Moje publikacje" można obejrzeć wszystkie moje publikacje - są do pobrania w formacie elektronicznym na stronie Platformy Egzaminacyjnej - po zalogowaniu się.

Moje publikacje pomocne dla studentów do realizacji przedmiotów: 

Przedmiot „Marketing w sporcie”

 

- Adi Dassler

- Keys to marketing

- Marketing sportowy

- Podrabianie marki – niedozwolone metody promocji

- Promocja marki

- Public relations

- Słownik marketingowy – koncepcja marki

- Szokujące reklamy

 

Przedmiot „Prawo w sporcie”

 

- Podatki w sporcie

- Prawna organizacja sportu

- Sport i prawo

- Symbolika olimpijska

 

Przedmiot: „Systemy organizacji zawodów sportowych”

 

- Systemy organizacji zawodów sportowych – Systemy pucharowe

- Systemy organizacji zawodów sportowych – Systemy każdy z każdym

- Systemy organizacji zawodów sportowych – Systemy mieszane

- Systemy organizacji zawodów sportowych – Inne systemy (WNBA, ROYAL, CHIO-CUP)

- Słownik pojęć do systemów organizacji zawodów sportowych

 

Przedmiot: Specjalność menedżerska – menedżer obiektu sportowego i menedżer sportu

 

- Vademecum menedżera sportu tom I

- Vademecum menedżera sportu tom II – Prezentacje

- Vademecum menedżera sportu tom III – Teksty źródłowe

- Analiza SWOT

- Biznes plan eventu sportowego

- Cechy menedżera przyszłości

- Kobieta skutecznym menedżerem

- Menedżer sportu – mistrz słowa polskiego

- Najlepsze kluby piłkarskiej Polski – KKS Lech Poznań

- Organizacja imprezy sportowej

- Programy pomocne menedżerom w zarządzaniu projektami

- Projekt menedżera obiektu sportowego

- Warunki techniczne opracowania projektu menedżerskiego

- Wielobój sprawnościowy przedszkolaków

- Zadania organizacyjne do harmonogramu zawodów sportowych

- Testy menedżerskie nr 1

- Testy menedżerskie nr 2

- Testy menedżerskie nr 3

- Testy menedżerskie nr 4

- Testy menedżerskie nr 5

- Testy menedżerskie nr 6

- Testy menedżerskie nr 7

 

Przedmiot: Zarządzanie infrastrukturą sportową

 

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – założenia ogólne

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – Przedmioty zabronione

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – Przepisy karne

- Strategia sportowego rozwoju miasta Katowice

 

 

Inne moje publikacje:

 

- Football wordhelper – Zasobnik piłkarski 2012

- Poradnik dyrektora placówki oświatowej – procedury w sytuacjach trudnych