Poniżej uproszczona wersja wykładu z dnia 28 października 2023 (pozbawiona ścieżek dźwiękowych i bogatej oprawy graficznej - ze względu na dużą objętość prezentacji nie możliwej do umieszczenia na stronie):